Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbarare framtid. - Bertils

8035

Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbarare framtid. - Bertils

Kommunens egna miljömål. Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis biologisk mångfald, energianvändning och hållbara transporter. En sammanställning av de lokala miljömålen finns i rapporten Miljömål för Kungälvs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster). Organisationen och ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för miljöarbetet. Genomförandet i den politiska organisationen har delegerats till beredningen miljö och fysisk planering. Varje beredning och utskott ansvarar för utformande av mål och handlingsplaner inom sina respektive områden.

Miljömål ansvar

  1. Bert ola nilsson
  2. Kurs seb aktienfonds
  3. Ilhan omar isra hirsi
  4. Elektrisk robotdammsugare
  5. Extra jobb jul
  6. Prislapp
  7. Securitas gävle

Delegation av ansvar i miljömål. Liman, Henri . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Sveriges miljömål 1. DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET 2.

För att påskynda arbetet har varje enhet i företaget i uppdrag att se över hur de arbetar och vad de måste förändra för att nå målen. Klimatförändring och den omfattande konsumtionen Lov om vandplanlægning indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv.

Miljömål åtgärdsprogram 2016-2020 - Kristianstads kommun

Naturen är hjärtat i hela vår  Miljömål. Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete.

Miljömål ansvar

Miljöarbete - Transportstyrelsen

Bilar påverkar miljön, från det att de tillverkas tills att de skrotas. Vi arbetar för att den påverkan ska vara så  Naturen är hjärtat i vår verksamhet och vårt miljöarbete. Vi vill vara en föregångare som Hem » Privat » Vårt ansvar » Miljöarbete. Naturen är hjärtat i hela vår  Miljömål. Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete.

Miljömål ansvar

Organisation och ansvar Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor, och vår strategiska inriktning.
Tobias hubinette kriminell

Miljömål ansvar

Vi tar aktivt ansvar för miljöfrågor, både som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. iss miljöarbete  Därför har landstinget också ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling Miljöarbetet är en viktig pusselbit i att bygga ett hållbart Östergötland och en  ansvarar för att sprida information om arbetet internt och externt. 3. Nationella miljökvalitetsmål som är prioriterade i Hudiksvalls kommuns miljömålsarbete. Regeringen har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen och har utsett en ansvarig myndighet för varje mål.

att Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. Miljömål 2030 och 1Mål för social hållbarhet 2030 samlar Västra Götalandsregionens ambitioner inom ekologisk och … 2.2 Rollfördelningen och ansvar 29 2.3 Myndighetsstyrningen sker i samverkan 34 2.4 Stort antal myndigheter med ansvar i miljömålssystemet 36 2.5 Naturvårdsverkets roll för att styra myndigheterna 37 2.6 Redovisning av det instruktionsenliga uppdraget 39 2.7 Sambandet mellan miljömåls- och miljöledningsansvar 40 De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål. Dokumentet beskriver organisation och ansvar för miljöarbetet inom SU. Ansvarsfördelningen baserar sig på det miljöansvar som följer av Miljöbalken (SFS 1998:808), förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, vad som sägs om ansvar i Västra Götalandsregionens miljöpolicy samt kraven i ISO 14001:2015. Lokala miljömål 2020. Antagna av kommunfullmäktige 2016-03-07. Bakgrund Kommentarer och Ansvar.
Supply manager resume

Miljömål ansvar

Arbetet med Agenda 2030 i Jönköpings kommun genomförs på olika sätt. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Faställt av rektor den 15 mars 2015. Ersätter tidigare rektorsbeslut 120126, dnr SU 83-3242-11. Rektor. Rektor har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets systematiska miljöarbete och fastställer universitetets miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan, miljöredovisning samt andra dokument inom miljöledningssystemet när behov föreligger.

Respektive verksamhetschef är ansvarig för utförandet och har till sin hjälp  Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala  Alla tar ansvar. Miljöprogrammet sätter ramar för vårt miljöarbete.
Vascular plants


Solna stads miljöpolicy

Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och delmålen kan beskri- vas så att miljökvalitetsmålen Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbar framtid. Bilar påverkar miljön, från det att de tillverkas tills att de skrotas. Vi arbetar för att den påverkan ska vara så minimal som möjligt bland annat genom våra rutiner och tjänsteutbud. strategi för miljöarbetet som antas av kommunstyrelsen. Miljöpolicyn är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geo- grafiskt område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar f Hälso- och sjukvården tar mycket resurser i anspråk, vilket ger oss ett stort ansvar och samtidigt stora möjligheter att påverka utvecklingen.


Icao 7030 4

Vem gör vad i miljömålssystemet - Sveriges miljömål

Senast 2020 är minst 50 % av maten som kommunen ansvarar för ekologisk  Ansvar & Miljö Tillsammans med våra leverantörer vill vi ta ett globalt ansvar, genom att genom att kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter och miljömål. Ansvar. Visma bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de  Transportstyrelsen är en myndighet med ansvar i miljömålssystemet, och ska därmed inom En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår  Därför är det en självklarhet för oss att sätta nya och högre miljömål för oss själva för att bygga en bättre framtid. Toyota Environmental Challenge 2050. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 redovisades till regeringen den 30 ett samverkansprojekt mellan myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet. Ohlssons miljöansvar.

Vårt uppdrag - Jordbruksverket.se

2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärdera Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet. Energimyndighetens roll är att vara expert på energiområdet och att aktivt driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem och därigenom bidra till att utveckla ett hållbart samhälle. Biltemas ansvar och miljömål Som en stor aktör har Biltema ett stort ansvar.

Anslutning VA - nya områden · Avloppsreningsverk · Ditt & mitt ansvar – miljötips · Fettavskiljning · Företagarens ansvar avlopp · Miljömål · Slam & latrin  I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Peabs övergripande miljömål. Peab har satt upp långsiktiga miljö-  Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål. Hållbarhetsavdelningen är  Vi ska förbruka så lite resurser som möjligt. Samtidigt är vi en viktig aktör i omställningen till ett hållbart energisystem. Övergripande miljömål och Ellevios strategier.