100 statliga utredningar – vad händer med dem nu? - Dagens

6867

Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning Möjligheten att begära gemensam turordning för flera arbetsplatser i samma företag tas bort. Arbetsgivare får lättare att säga upp när reglerna för sist in först ut ändras och i små företag blir det enklare att säga upp över huvud taget. Efter SvD:s granskning – nu tillsätter regeringen en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Tills utredningen är klar kommer Rättsmedicinalverket att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den hårt kritiserade metoden. Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den.

Regeringen utredningar

  1. Aps pulverlackering
  2. Fos register
  3. Kurs lire euro
  4. Vårdcentral sylte center
  5. Forsta mobiltelefonen i sverige

Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det Tre las-utredningar tillsatta – Nordmark stolt. Arbetsmarknadsminister  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds En förteckning över regeringens publikationer inom områdena mäns våld mot kvinnor, skrivelser (Skr.) och Statens offentliga utredningar (SOU).

Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).

Regeringen tillsätter nya utredningar - Omvärldsbevakning

Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolor Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnades det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Regeringen utredningar

Statlig utredning – Wikipedia

Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete … Regeringen: Då ska utredningar om las-förslag vara klara Nu är deadline satt för tre parallella utredningar om hur las-överenskommelsen ska genomföras, meddelade regeringen på måndagen.

Regeringen utredningar

Men hon kräver bättre skrivningar om visstid och hyvling – i både lag och i  27 sep 2018 Om vi får en alliansregering nu och Ilmar Reepalus utredning fortfarande hade varit aktiv så kan man tänka sig att regeringen inte hade varit  Marie har identifierat de för livsmedelsindustrin mest relevanta delarna i utredningen och sammanfattat dem. Photo by Jonathan Chng on Unsplash. Marie Rydén:.
Jobb i flens kommun

Regeringen utredningar

Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning Möjligheten att begära gemensam turordning för flera arbetsplatser i samma företag tas bort. Arbetsgivare får lättare att säga upp när reglerna för sist in först ut ändras och i små företag blir det enklare att säga upp över huvud taget. Efter SvD:s granskning – nu tillsätter regeringen en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Tills utredningen är klar kommer Rättsmedicinalverket att fortsätta bedöma asylsökandes ålder med den hårt kritiserade metoden. Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det Tre las-utredningar tillsatta – Nordmark stolt. Arbetsmarknadsminister  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv.
Superfront hardware

Regeringen utredningar

Betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den. Regeringen tillsatte den 2 juni 2016 Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02). Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina 2020-12-22 Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet ”Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre och jag ser fram emot att samarbeta med såväl brukare som huvudmän och profession.” så sa utredaren och dagens föreläsare Anders Printz i samband med starten av utredningen. Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning.

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en särskild utredare för att utreda en förändring av arbetsrätten. Justitierådet Gudmund Toijer ska leda  eller allmänna råd ska myndigheten utreda vilka konsekvenser som är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del  Man beskriver tidigare regeringars mödosamma arbete med att skapa konsensus, göra försöksverksamheter och seriöst utreda både vad man vill  Men nu måste man tyvärr ställa sig frågan om regeringen vill att bedriver oförankrade utredningar bakom Pensionsgruppens rygg. Regeringens proposition: Arbetsgivarens rätt att utreda brottslig bakgrund hos dem som arbetar med barn utvidgas. Arbets- och  Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som Regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över  regeringen skulle utreda de närmare förutsättningarna för att skilja den från RAÄ , regeringen skulle tillsätta en oberoende utredning för att utforma en  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances.
Xxl luleå jobb


Beslutsprocessen - Synskadades Riksförbund

Lyssna från tidpunkt: 1:58 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat torsdag 15 oktober 2020 kl 08.47 Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter. Utredningen, som ska göras av en särskild utredare, ska omfatta alla skolformer utom förskolan och komvux. Utredningens uppgift har varit att föreslå hur arbetet bör fördelas mellan de myndigheter som skall stödja regeringen och arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen i önskad riktning. Myndigheterna som avses är Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och en ny förvaltningspolitisk myndighet.


E tolk

L: Regeringen måste dra tillbaka LSS-utredningen - Dagens

Välfärdsutredningen Statlig utredning: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016 I veckan skulle regeringens utredning om molntjänster i offentlig sektor ha kommit med sin första rapport – men nu står det klart att utredningen försenas sex månader. Arbetet med att rekrytera rätt kompetens har dragit ut på tiden, säger kanslirådet Nils Fjelkegård. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns.

Remissyttranden - Skyddsvärnet

Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande. Utredningen ska också analysera förutsättningar för avstängningar och om anställningsvillkoren ska ändras då myndighetschefer förflyttas och får andra arbetsuppgifter. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats. Regeringen föreslår FRA-utredning. Lyssna från tidpunkt: 1:58 min.